سرور مجازی آمریکا

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – آمریکا

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

US-VPS-112

۳۹۹
هزار تومان/ماهیانه

US-VPS-125

۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

US-VPS-236

۸۹۹
هزار تومان/ماهیانه

US-VPS-369

ترافیک ماهانه ترافیک نامحدود ترافیک نامحدود ترافیک نامحدود ترافیک نامحدود ترافیک نامحدود
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۳ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۶GB
Disk ۲۰GB-SSD ۵۰GB-SSD ۶۰GB-SSD ۹۰GB-SSD ۹۰GB-SSD
Port ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
ویندوز 2008 و 2012 و 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب