سرور مجازی

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-A-112

۱۱۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-A-123

۱۳۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-A-234

۲۲۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-A-468

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته ۳ هسته ۴ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۶GB
Disk ۲۰GB-SSD ۳۰GB-SSD ۴۰GB-SSD ۶۰GB-SSD ۸۰GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
لینوکس
ویندوز ۲۰۰۳
ویندوز ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
نصب رایگان cpanel/directadmin/kloxo
ارائه لایسنس با تخفیف

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.

درصورتیکه به قیمت مناسب تری نیاز دارید از پلن های اقتصادی دیدن نمایید.


پلن میکروتیک

سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۱۵۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-MIK-A-113

۲۵۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-MIK-A-115

۴۰۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-MIK-A-118

۹۰۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-MIk-A-220

ترافیک ماهانه ۳ ترابایت ۵ ترابایت ۸ ترابایت ۱۵ ترابایت ۲۰ ترابایت
Cpu ۱ هسته ۱ هسته ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته
Ram ۱GB ۱GB ۱GB ۲GB ۲GB
Disk ۱GB-SSD ۱GB-SSD ۱GB-SSD ۱GB-SSD ۱GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان

برچسب