سرور اختصاصی ایران (پلن اقتصادی)

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور اختصاصی – ایران

۳.۲۴۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-150

۳.۲۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-180

۳.۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-E3-320

۳.۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-E3-350

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU 2x Intel Xeon X5650 2x Intel Xeon X5650 Intel Xeon E3-12xxV3 Intel Xeon E3-12xxV3 Intel Xeon E3-12xxV3
Ram 16GB 16GB 32GB 32GB 32GB
Disk 500GB-SSD 1800GB-SAS 240GB-SSD 240GB-SSD+2TB-SATA 500GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 8IP 8IP 8IP 8IP 8IP
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/
سیستم عامل Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi
لینوکس
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب