سرور اختصاصی هلند(پلن حرفه ای)

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور اختصاصی -هلند

11,900
هزار تومان

NL-E5-621

12,900
هزار تومان

NL-S4-620

14,900
هزار تومان

NL-E5-311

18,900
هزار تومان

NL-E5-196

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU Intel Xeon 2xE5-2630v3 Intel Xeon Silver 4110 Intel Xeon 2xE5-2623v3 Intel Xeon 2xE5-2620v4 Intel Xeon 2xE5-2680v2
Ram 64GB 64GB 32GB 64GB 192GB
Disk 2x1TB SATA 240GB SSD 96GB SSD + 1TB SATA 4TB SATA + 3TB SATA 2x960GB SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IP 1IP 1IP 1IP 1IP
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
اضافه IP 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro
IPv6 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/
سیستم عامل Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi
لینوکس
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب