خدمات هاستینگ

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.

پلن طلایی
سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۳۵
هزار تومان/ماهیانه

۵۱۲ مگ رم

۴۵
هزار تومان/ماهیانه

۱ گیگ رم

۷۵
هزار تومان/ماهیانه

۲ گیگ رم

۱۸۰
هزار تومان/ماهیانه

۴ گیگ رم

ترافیک ماهانه ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت
هارد ۲۵GB ۵۰GB ۸۰GB ۱۲۰GB ۲۰۰GB
رم ۵۱۲MB ۱۰۲۴MB ۲۰۴۸MB ۳۰۷۲MB ۴۰۹۶MB
cpu ۱ هسته
E3-1230V3
۱ هسته
E3-1230V3
۲ هسته
E3-1230V3
۲ هسته
E3-1230V3
۴ هسته
E3-1230V3
پورت ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB
آی پی پیشفرض ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
لینوکس
ویندوز ۲۰۰۳
ویندوز ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲
نصب رایگان cpanel/directadmin/kloxo
ارائه لایسنس با تخفیف

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.

پلن میکروتیک
سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۳۵
هزار تومان/ماهیانه

۵۱۲ مگ رم

۴۵
هزار تومان/ماهیانه

۱ گیگ رم

۷۵
هزار تومان/ماهیانه

۲ گیگ رم

۱۸۰
هزار تومان/ماهیانه

۴ گیگ رم

ترافیک ماهانه ۲۵ گیگابایت ۵۰ گیگابایت ۱۰۰ گیگابایت ۲۰۰ گیگابایت ۳۰۰ گیگابایت
هارد ۲۵GB ۵۰GB ۸۰GB ۱۲۰GB ۲۰۰GB
رم ۵۱۲MB ۱۰۲۴MB ۲۰۴۸MB ۳۰۷۲MB ۴۰۹۶MB
cpu ۱ هسته
E3-1230V3
۱ هسته
E3-1230V3
۲ هسته
E3-1230V3
۲ هسته
E3-1230V3
۴ هسته
E3-1230V3
پورت ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB ۱GB
آی پی پیشفرض ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان

برچسب