سرور مجازی هلند

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – هلند

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

NL-VPS-112

۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

NL-VPS-125

۶۹۹
هزار تومان/ماهیانه

NL-VPS-236

۱,۲۹۹
هزار تومان/ماهیانه

NL-VPS-369

ترافیک ماهانه 3TB 5TB 6TB 10TB 15TB
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۴ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۶GB
Disk ۲۰GB-SSD ۴۵GB-SSD ۶۰GB-SSD ۹۰GB-SSD ۱۰۰GB-SSD
Port ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps
آی پی پیشفرض 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikritik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب