سرور اختصاصی هلند(پلن اقتصادی)

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور اختصاصی -هلند

4,900
هزار تومان

NL-E3-155

6,900
هزار تومان

NL-E3-350

8,900
هزار تومان

NL-X50-643

11,900
هزار تومان

NL-I9-320

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU Intel Xeon E3-12xxV3 Intel Xeon E3-12xxV3 Intel Xeon 2xE5645 Intel Xeon 2xE5645 Intel Core i9-9900K
Ram 16GB 32GB 64GB 96GB 32GB
Disk 2x500GB-SATA 480GB-SSD 4x3TB-SATA 4x600GB SAS 15k 2x1TB NVMe
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IP 1IP 1IP 1IP 1IP
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
اضافه IP 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro 1.5 Euro
IPv6 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/
سیستم عامل Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi
لینوکس
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب