سرور اختصاصی ترکیه

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور اختصاصی ترکیه

3,900
هزار تومان

TR-BM-E160

4,700
هزار تومان

TR-BM-i350

4,900
هزار تومان

TR-BM-i351

6,900
هزار تومان

TR-BM-E690

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU E3-1245v2 i7-4770 i7-3770 i7-6700 E3-1275v5
Ram 16GB 32GB 32GB 32GB 64GB
Disk 2x3TB SATA 2x240GB SSD 2x3TB + 120GB SSD 2x512GB SSD 2x512GB NVMe
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IP 1IP 1IP 1IP 1IP
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
اضافه IP 2 Euro 2 Euro 2 Euro 2 Euro 2 Euro
IPv6 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/
سیستم عامل Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi
لینوکس
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب