سرور مجازی ترکیه

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی-ترکیه

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

TR-VDS-112

۳۹۹
هزار تومان/ماهیانه

TR-VDS-123

۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

TR-VDS-224

۸۹۹
هزار تومان/ماهیانه

TR-VDS-356

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU ۱ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۴ هسته ۳ هسته
Ram ۱GB ۱GB ۲GB ۲GB ۵GB
Disk ۲۰GB-SSD ۳۰GB-SSD ۴۰GB-SSD ۵۰GB-SSD ۶۰GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikrotik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب