سرور مجازی سوئد

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرورمجازی با منابع اختصاصی-سوئد

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

SE-VDS-112

۶۹۹
هزار تومان/ماهیانه

SE-VDS-225

۱.۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

SE-VDS-441

۲.۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

SE-VDS-813

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU 1 هسته 2 هسته 4 هسته 6 هسته 8 هسته
Ram 1GB 2GB 4GB 8GB 12GB
Disk 25GB-SSD 50GB-SSD 100GB-SSD 250GB-SSD 300GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikrotik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب