سرور اختصاصی ایران (پلن سازمانی)

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۳،۵۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-320

۳،۶۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-350

۳،۸۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-380

۴.۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

IR-X50-950

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU 2x Intel Xeon X5650 2x Intel Xeon X5650 2x Intel Xeon X5650 2x Intel Xeon X5650 2x Intel Xeon X5670
Ram 32GB 32GB 64GB 64GB 96GB
Disk 2TB-SATA 500GB-SSD 500GB-SSD 1800GB-SAS 1000GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 8IP 8IP 8IP 8IP 8IP
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/ 64IPv6/
سیستم عامل Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi Windows/Linux/Esxi
لینوکس
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب