سرور مجازی ایران – حرفه ای (NVMe)

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – ایران

۱,۱۹۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-N-112

۱,۳۹۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-N-123

۱,۵۹۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-N-234

۲,۴۹۰
هزار تومان/ماهیانه

IR-VPS-N-468

ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته ۳ هسته ۴ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۶GB
Disk ۲۰GB-NVMe ۳۰GB-NVMe ۴۰GB-NVMe ۶۰GB-NVMe ۸۰GB-NVMe
Port ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
ویندوز 2008 و 2012 و 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin/kloxo
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب