سرور مجازی آلمان

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – آلمان

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

DE-VPS-122

۳۹۹
هزار تومان/ماهیانه

DE-VPS-224

۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

DE-VPS-244

۸۹۹
هزار تومان/ماهیانه

DE-VPS-288

۹۹۹
هزار تومان/ماهیانه

DE-VPS-486

ترافیک ماهانه 20TB 20TB 20TB 20TB 20TB 20TB
CPU ۱ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۳ هسته ۲ هسته ۴ هسته
Ram ۲GB ۲GB ۴GB ۴GB ۸GB ۸GB
Disk ۲۰GB-SSD ۴۰GB-SSD ۴۰GB-SSD ۸۰GB-SSD ۸۰GB-SSD ۱۶۰GB-SSD
Port ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps
آی پی پیشفرض 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4 1 IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikrotik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب