سرور مجازی کانادا

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی – کانادا

۳۴۹
هزار تومان/ماهیانه

CA-VPS-112

۳۹۹
هزار تومان/ماهیانه

CA-VPS-125

۵۴۹
هزار تومان/ماهیانه

CA-VPS-236

۸۹۹
هزار تومان/ماهیانه

CA-VPS-369

ترافیک ماهانه 3TB 5TB 6TB 10TB 10TB
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۲ هسته ۲ هسته ۳ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۳GB ۴GB ۶GB
Disk ۲۰GB-SSD ۴۵GB-SSD ۶۰GB-SSD ۹۰GB-SSD ۹۰GB-SSD
Port ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps ۱۰Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikrotik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب