سرور مجازی امارات

مدت تحویل سرویس بین ۳۰ دقیقه الی ۸ ساعت می باشد.


پلن طلایی

سرور مجازی با منابع اختصاصی-امارات

۴۹۹
هزار تومان/ماهیانه

AE-VDS-115

۷۹۹
هزار تومان/ماهیانه

AE-VDS-122

۹۹۹
هزار تومان/ماهیانه

AE-VDS-144

۱,۹۹۹
هزار تومان/ماهیانه

AE-VDS-181

ترافیک ماهانه 512GB 1TB 2TB 3TB 5TB
CPU ۱ هسته ۱ هسته ۱ هسته ۱ هسته ۱ هسته
Ram ۱GB ۲GB ۴GB ۶GB ۸GB
Disk ۱۵GB-SSD ۲۰GB-SSD ۴۵GB-SSD ۷۵GB-SSD ۱۰۰GB-SSD
Port ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps ۱Gbps
آی پی پیشفرض 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4 1IPv4
هزینه راه اندازی رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
هدیه پرداخت ۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
۳ ماهه ۳% تخفیف
۶ ماهه ۶% تخفیف
۱۲ ماهه ۱۴% تخفیف
IPv6
لینوکس
Mikrotik / Windows 2012 , 2019
نصب رایگان cpanel/directadmin
ارائه لایسنس با تخفیف

برچسب